cặp song thủ lô có tần suất xuất hiện cùng nhau khung 3 ngày 

Chọn cặp song thủ lô có tần suất xuất hiện cùng nhau khung ba ngày

Dưới đây là những cặp số mà người chơi nên lựa chọn và nuôi trong vòng ba ngày:

Hôm trước thấy cặp lô 82 – 28 xuất hiện, chọn cặp số 63 – 36 để nuôi cho hôm sau.

Hôm trước thấy cặp song thủ 50 – 02 xuất hiện, chọn cặp số 43 – 34 để nuôi cho hôm sau.

Hôm trước thấy cặp song thủ 69 – 96 xuất hiện, chọn cặp số 67 – 74 để nuôi cho hôm sau.

Hôm trước thấy cặp song thủ 32 – 23 xuất hiện, chọn cặp số 38 – 33 để nuôi cho hôm sau.

Hôm trước thấy cặp song thủ 41 – 14 xuất hiện, chọn cặp số 57 – 75 để nuôi cho hôm sau.

Chọn cặp song thủ lô có tần suất xuất hiện cùng nhau

Hôm trước thấy cặp song thủ 19 – 91 xuất hiện, chọn cặp số 28 – 82 để nuôi cho hôm sau.

52 – 25 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 73 – 37 trong ba ngày.

72 – 27 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 46 – 64 trong ba ngày.

87 – 78 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 94 – 49 trong ba ngày.

96 – 69 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 46 – 64 trong ba ngày.

32 – 23 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 25 – 52 trong ba ngày.

08 – 80 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 49 – 94 trong ba ngày.

16 – 61 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 52 – 25 trong ba ngày.

39 – 93 là cặp lô song thủ xuất hiện hôm trước, nuôi cặp 58 – 85 trong ba ngày.

Kết luận

Các cặp số hay đi cùng nhau đã được thống kê qua bài viết trên. Người chơi có thể dựa vào những tổng hợp này để chọn cho bản thân mình các con số với xác suất nổ cao nhất. Sự chọn lựa này đều dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia cũng như sự kiểm chứng của nhiều người tham gia. Chắc chắn, hiệu quả mang lại sẽ khiến người chơi bất ngờ.